ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ДА  СЕ СПАЗВАТ  ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ ЗИМНИ СПОРТОВЕ, ПЪТНИЦИТЕ В ЗОНИТЕ ЗА КАЧВАНЕ И СЛИЗАНЕ, ПО ТРАСЕТАТА НА СКИ ВЛЕКОВЕТЕ И СКИ ПИСТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА „МАЛЬОВИЦА“

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ ЗИМНИ СПОРТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА „МАЛЬОВИЦА“, СЛЕДВА:

 1. да съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението; да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти; да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат;
 2. да намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи;
 3. да бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват; това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.);
 4. да спазват следните правила на движение по пистата:
  а) движещите се отпред лица са с предимство; движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;
  б) при изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния; изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания; това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти;
  в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля; след спиране повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване;
  г)  след падане пистата се освобождава възможно най-бързо;
  д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно;е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата;
 5. да се съобразяват с всички знаци и маркировки и да ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения;
 6. да дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път;
 7. при злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба на телефон 1470 или 112. 

ПЪТНИЦИТЕ В ЗОНИТЕ ЗА КАЧВАНЕ И СЛИЗАНЕ, ПО ТРАСЕТАТА НА СКИ ВЛЕКОВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА „МАЛЬОВИЦА“: 

 1. Пътниците са длъжни да спазват указанията на обслужващия персонал и указателните, упътващите и забранителните знаци в зоните за качване и слизане и по трасето на въжената линия.
 2. При качване свалете щеките от двете си ръце и ги поставете само в едната ръка. Захващането на теглича става със свободната ръка.
 3. Заемете изходна, изчаквателна позиция като наблюдавате движението на влека и следвате инструкциите на обслужващия персонал.
 4. Обслужващото линията лице ще ви съдейства при закачането на влека.
 5. Не се отклонявайте встрани от линията на трасето.
 6. Не сядайте на паничката и не отпускайте цялата си тежест на тялото върху нея. Стойте в балансирано, изправено положение.
 7. Всеки пътник е длъжен с поведението си и при ползването на линията да не застрашава и/или да затруднява себе си, останалите пътници и обслужващия персонал.
 8. Не се допускат до ползване на линията лица във видимо нетрезво състояние и/или видимо след употреба на наркотични вещества или силно въздействащи медикаменти, чието състояние или поведение застрашава безопасността на другите пътници или на въжената линия.
 9. Не се допуска превозване на дете/деца с височина под 1,25м.
 10. Не се допуска оставянето на багаж без надзор в и около зоните на стълбовете, линията на движение и станциите на влека.
 11. Строго се забраняват пушенето, консумацията на алкохол и/или употребата на вещества, въздействащи върху психическото състояние на лицата, по време на пътуването.
 12. Забранява се откачането от влека преди достигане на крайната точка. Изключения правят случаите, в които това се налага поради запазване на собствената и тази на околните сигурност и безопасност.
 13. След откачане от влека незабавно освободете линията за движение или площадката за слизане.

При неспазване на правилата за безопасност, нарушителите ще бъдат санкционирани съобразно българското законодателство!